Hedbergska_skolan_01

Hedbergska skolan

Håkan Söderlind Senaste projekten

Projektet avser energisparåtgärder i Hedbergska skolan. Sundsvalls kommun har ett energisparmål och detta projekt är en del i detta. De huvudsakliga åtgärderna som skall genomföras är: Komplettering befintlig styranläggning. Ombyggnation/utbyte av belysning. Nytt fläktrum samt ny ventilationsanläggning. Nya schakt för ventilation. Nya undertak. Rivning/demontering el, rör, vent och styrinstallationer. Uppgradering av brandskydd